O NAS

ORGANIZACJE

Nasz profesjonalizm jest doceniany

Zostaliśmy przyjęci do międzynarodowych stowarzyszeń, skupiających firmy z Europy i świata zajmujące się dystrybucją najlepszych na świecie produktów spożywczych i napojów. Jako członkowie tych organizacji mamy bieżący dostęp do najnowszych badań rynkowych, trendów i analiz, co w sposób bezpośredni przekłada się na wzrost sprzedaży.


CEISA (www.ceisa.org)

Stowarzyszenie Dystrybutorów Żywności Specjalnej – ścisła współpraca firm dystrybuujących najlepsze i najbardziej ekskluzywne na świecie produkty spożywcze i napoje. Dany kraj może być reprezentowany przez tylko jednego dystrybutora a ostateczna decyzja o członkostwie zależna jest od poziomu reputacji na rynku działalności firmy.

ESMA (www.esma.org)

Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży i Marketingu – założona w 1977 roku organizacja non-profit, zrzeszająca liderów dystrybucji towarów konsumpcyjnych.